Om oss

Designhögskolan vid Umeå universitet ger en rad utbildningsprogram, kurser samt en forskarutbildning inom industridesign. Skolan är idag rankad som en av de främsta utbildningarna för industridesign i världen. 

Vi är annorlunda. Ett par timmar från polcirkeln, erbjuder Designhögskolan en sällsynt blandning mellan det lokala och det globala i en unik skandinavisk miljö. Sedan skolan grundades 1989 har vi byggt vårt renommé genom ett lika skarpt fokus på kreativitet, praktik och människor. Det unika samarbetsklimatet - där studenterna föder varandras kreativitet i projekt som samarbetar med viktiga aktörer inom samhälle och industri - har blivit en motor för innovation erkänd över hela världen. Utmärkelser och rankings, tillika vårt världsomspännande nätverk av alumner, berättar bara en del av vår historia.

Studenter och lärare kommer från hela världen, just nu 32 olika länder, och gör Designhögskolan till en internationell och inspirerande mötesplats för kreativa människor.

Vi erbjuder professionella och internationella utbildningar med tillgång till exceptionell teknisk utrustning. Våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden efter examen: 90 % av våra examensstudenter får jobb som industridesigner inom 6 månader.

Internationella studenter

Studenter från hela världen möts på våra magisterprogram och skapar en unik kreativ energi och tvärkulturella synergier. För tillfället har Designhögskolan studenter från över 30 olika länder, t.ex. Indien, Norge, Kanada, Danmark, Storbritannien, Turkiet, Japan, Nya Zeeland, Brasilien, Mexiko, Finland, Korea, Kina, Tyskland och USA. Mer än hälften av masterstudenterna kommer från andra länder än Sverige.

Kandidatprogram

Designhögskolan ger ett treårigt program i industridesign som ger en kandidatexamen (180 högskolepoäng). Undervisningsspråket är svenska och programmet är öppet för alla nordiska och internationella studenter som förstår svenska och talar svenska eller ett annat skandinaviskt språk.

Masterprogram

På masternivå finns tre internationellt orienterade och specialiserade tvååriga utbildningsprogram omfattande 120 högskolepoäng, som ger en masterexamen.

De tre programmen är:
Advanced Product Design

Interaction Design
Transportation Design

Programmen ges på engelska och är öppna för internationella studenter. Studenter från EU-länder och de nordiska länderna betalar ingen terminsavgift.

Fristående kurser

Designhögskolan ger en ettårig kurs, Industrial Design Intensive på grundnivå. Vi erbjuder också en rad kortare fristående kurser i industridesign och närliggande ämnen, som ingår i andra studieprogram vid Umeå universitet och som är öppna för alla. Vissa kurser har särskilda krav på förkunskaper.

Forskarutbildning

Designhögskolan är en av få miljöer i Sverige som erbjuder forskarutbildning i industridesign. Forskarutbildningen ges på engelska och är öppen för internationella studenter med en mastersexamen i industridesign eller motsvarande kompetens. Forskarstudenter betalar inga terminsavgifter, oavsett nationalitet.

Organisation

Designhögskolan är en del av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet.