Nyheter

Höstens studier – stegvis återgång till campus

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Trots det osäkra vaccinations- och smittläget finns nu en plan för hur höstens studier kommer se ut, i alla fall de första veckorna.

2021-05-03

Förhoppningen är att öppna upp universitetet gradvis under höstens gång. Därför börjar terminen försiktigt med digital undervisning för de flesta, men inte för nybörjarstudenter på program som kan undervisas på campus. Det här gäller till den 29 september.

Den 27 april beslutade Umeå universitets rektor hur anpassningarna utifrån pandemin ska se ut under terminens första period, den 30 augusti till och med den 29 september. Beslutet är taget i samråd med smittskyddet i Region Västerbotten.

- Vi har en försiktig inställning till terminsstarten på grund av den osäkerhet som råder när det gäller hur snabbt vaccineringen av befolkningen kan genomföras och hur smittläget kommer se ut. Men vår förhoppning är att stegvis kunna återgå till campus under hösten, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Hur blir terminsstarten?

För de flesta studenter kommer de första veckorna av höstterminen att likna vårterminen med studier i stor utsträckning digitalt, och försiktighet när det gäller att vistas på campus.

För nybörjarstudenter på programutbildningar är däremot planen att ge studenterna möjlighet att undervisas på campus för att få en så bra start på sina studier som möjligt. Förutsatt att undervisningen kan ske smittsäkert.

Universitetsbiblioteket avser öppna sina studieytor och grupprum igen, men det kommer fortfarande vara viktigt att hålla avstånd till andra och följa rådande rekommendationer för att minska smittspridning när du vistas på campus.

När det gäller mottagningen av nya studenter vid höstterminens start får tiden utvisa hur möjligt det är att genomföra denna i fysiskt format eller inte. Allt beror på smittläget.

Vad som kommer att gälla för just dina studier vid terminsstart kommer du att få besked om från din utbildning när planeringen är genomförd.

Det finns stöd att få

- Pandemin är, och fortsätter vara, utmanande. Därför kan ett besked om fortsatta studier utanför campus kännas tufft. Det finns självklart hjälp och stöd att få i den här situationen för studenter som känner det behovet, säger Elin Petersson, verksamhetschef för Studenthälsan.

Om du som student upplever behov av stöd i att hantera pandemins effekter mentalt eller den stress som pandemin eller dina studier kan orsaka, går det alltid att kontakta Studenthälsan. Om du behöver hjälp med att klara av dina studier och förbättra din studieteknik finns det också hjälp att få av  Studieverkstaden  vid Umeå universitetsbibliotek.

Vad är nytt och vad är gammalt?

Läs en sammanfattning av de nya bestämmelserna:  Sammanfattning av bestämmelserna för höstterminen 2021 

Alla detaljer hittar du i rektorsbeslutet:  Rektorsbeslutet angående höstterminen 2021