Nyheter

Förändringar på grund av COVID-19, information till nya och återvändande studenter

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Personal och ledning vid Designhögskolan är glada över att kunna starta ett nytt studieår där vi förhoppningsvis kommer kunna se en gradvis återkomst av studenter, såväl nya som återkommande.

På Designhögskolan följer vi riktlinjerna och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Umeå universitet.

Även om den nationella och globala situationen är mer positiv än för ett år sedan pågår alltjämt den globala pandemin och vi förstår att studenter, nya som återkommande, har många frågor och funderingar kring den kommande terminen. För grundläggande rekommendationer om när du kan vara på campus, besök Umeå universitetets riktlinjer och rekommendationer om Covid-19.

I oktober tar Umeå universitet nästa steg för att gradvis öppna campus igen. Detta innebär att möjligheten att undervisa på plats då gäller för alla studenter, inte bara nya studenter. Hur detta kommer att ske i praktiken avgörs dock av varje fakultet och institution. Ytterligare instruktioner från Designhögskolans ledning kommer att följa under de kommande veckorna. 

"När våra medicinska rådgivare på Region Västerbotten nu bedömer att campus kan öppna för fler studenter, är vi glada över att använda den möjligheten eftersom vi vet hur viktig utbildning på plats är för våra studenter", säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå Universitet.

Detta nya beslut gäller perioden 30 september till 1 november. Vad som kommer att gälla för perioden därefter kommer att meddelas i slutet av september. Samtidigt som detta beslut fattas, ökar den lokala och nationella smittspridningen igen. Det är därför avgörande att alla fortsätter att följa de begränsningar som gäller, både i samhället och på universitetet, så att den planerade återgången till utbildning på plats kan genomföras.

För september gäller de åtgärder som beslutades i april fortfarande. Dessa innebär att nya studenter kan få undervisning på plats, medan alla andra studenter i första hand undervisas online. Du bör också undvika att besöka universitetslokaler när det inte är nödvändigt under denna första period.

Läs en sammanfattning av de åtgärder som gäller vid universitetet mellan 30 augusti och 29 september