Nyheter

Studenter vid Designhögskolan utvecklar nästa generations 5G-antenner

umbraco.MacroEngines.DynamicXml

Studenter på kandidatprogammet i industridesign samarbetade med Deutsche Telekom och Covestro i ett pilotprojekt för att utveckla kreativa deesignalternativ för små 5G-antenner.

Studenterna fick i uppdrag att skapa innovativa antennhus som kan passa in i det urbana landskapet, antingen genom att stå ut med en dekorativ design eller genom att harmoniskt smälta in i sina omgivningar.

En av de viktigaste utmaningarna med att lansera 5G-nätverk på bred front har varit svårigheten att få medborgares godkännande för alla de små celler som behöver installeras runt om i städerna. Hittills har de flesta modeller sett ut om en svart pizzakartong eller en stor klumpig låda. Vad som är värre, millimetervågnätet med ultrahög hastighet kräver att dessa "lådor" placeras var 200:e meter.

Utmaningen för studenterna innebar att de skulle konceptualisera designen från scratch. De började med att utföra en fältstudie på marken i Düsseldorf. Sedan arbetade eleverna fram ett antal innovativa antennhus med färger och strukturer som uppfyllde de tekniska och estetiska önskemål som de två företagen hade ställt. Detta resulterade i en mängd olika designkoncept.

I strålkastarljuset på K 2019

Denna vecka presenterades två av de slutliga modellerna på K 2019, Europas största plastmässan i Düsseldorf, Tyskland. De två exemplen som valts var "fågeln" och "klockan". Konceptet "fågeln", skapat av Felicia Evaldsson, betraktar 5G från en ny synvinkel och flyttar fram gränserna för vad som tidigare har föreställts. Klockdesignen, 24h5G, skapad av Lisa Thudén, integrerar nya materialegenskaper som genomskinlighet och termisk hantering för 5G antenner i små celler, och avger samtidigt ett atmosfäriskt ljus.

Dl 191015 Antennengehaeuse 1 En Kopia

"I designprojektet kunde vi tidigt ställa våra tekniska krav och arbeta tillsammans med studenterna när de utvecklade sina designidéer," säger Dr Thomas Jansen, chef för Small Cell Competence Team på Deutsche Telekom Technik. "Tillsammans har vi utvecklat kraftfulla 5G-lösningar som kan integreras harmoniskt i stadsbilden."

Tidigare ansträngningar från större företag för att integrera 5G-nätverk i städer har huvudsakligen fokuserat på att dölja antennhusen på olika sätt. Den väg som studenter vid Designhögskolan valde kan istället ge en stad identitet och skönhet samtidigt som det adderar den praktiska funktionen.

Oktober 2019. Bildrättigheter tillhör Covestro.